Mijn favorieten

NWWI Taxaties onroerend goed Kennemerland

 

Keurmerk, kennis, ervaring en snelheid

Voor taxatie van onroerend goed levert NVM Makelaardij Aerdenhout en omgeving al meer dan 35 jaar taxatierapporten in Aerdenhout, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Santpoort. Betrouwbare, marktconforme informatie over de waarde van uw woning. Snel geleverd door  makelaars, die thuis zijn in taxaties van allerhande woningen, ook voor exclusief vastgoed en die de regio goed kennen. Zij beschikken over vergaande expertise en voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. Wij dragen het keurmerk van het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).
 

Taxatie, bouwkundig rapport en vrijblijvende waardebepaling

Waar een bouwkundige keuring in niet alle gevallen verplicht gesteld wordt door banken, geldt dit wel voor een taxatierapport. Een taxatie is een objectieve waardebepaling van een onroerende zaak. Zo'n taxatie wordt veelal uitgebracht ten behoeve van een aanvraag voor een hypothecaire geldlening. De hypotheekverstrekker wil namelijk zekerheid hebben over de waarde van de woning, dat als onderpand geldt voor de te verstrekken hypotheek. Bij het geven van een opdracht tot taxatie, kan door de hypotheekverstrekker worden bemiddeld, maar u bent vrij in de keuze voor het inschakelen van een taxateur.  Er geldt maar één regel; een taxatierapport dient door een onafhankelijke derde partij te worden opgesteld.
Buiten kennis van de markt is natuurlijk ook kennis op bouwkundig, juridisch, fiscaal en monumentaal (Ingeval van een historisch pand) gebied onmisbaar. Zeker bij buitengewoon en exclusief onroerend goed is van een standaardtaxatie rapport geen sprake. Naast objecten in stedelijke gebieden taxeren wij ook landelijke objecten als villa's, landhuizen, buitenplaatsen, landgoederen en kastelen (al dan niet als rijksmonument of Natuurschoonwet (NSW) landgoederen) en bedrijfsonroerend goed. De regio's waartoe wij ons in principe beperken zijn Kennemerland, West Friesland en Waterland.

Naast uw eigen huis laten taxeren ten behoeve van financiering met of zonder NHG zijn er diverse andere redenen waarvoor een taxatierapport nodig kan zijn, hierbij kan gedacht worden aan:

  • Oversluiten van uw huidige hypotheek;
  • Nalatenschap- erfenis- successie;
  • Belasting;
  • Echtscheiding- boedelverdeling;
  • Afsluiten verzekering

 

Losse taxateursdiensten

U kunt een taxateur van makelaarskantoor Aerdenhout & Omstreken dus inschakelen, als de woning die getaxeerd moet worden geen deel uitmaakt van onze eigen portefeuille en wij niet voor u opgetreden zijn als aankopend makelaar voor het te taxeren pand.
Ook kan een taxatierapport als leidraad dienen ten behoeve van een aankoop- of verkoopbeslissing. Het taxatierapport geeft slechts een globaal inzicht in de bouwkundige staat en de onderhoudstoestand van de woning. Uw taxateur zal daarom indien nodig adviseren om een nader bouwkundig onderzoek uit te laten voeren.
 

Snelle en betrouwbare informatie over uw beoogde pand

Dat is in het kort de meerwaarde van een taxatie van makelaarskantoor Aerdenhout & Omstreken. Onze taxateurs staan garant voor een realistisch waardeoordeel, gebaseerd op objectiviteit en deskundigheid.Taxaties conform NWWI kwaliteitseisen en volgens de richtlijnen van alle erkende financiële instellingen. Standaardisatie metingen conform de NEN 2580 norm.

Vraag uw onroerend goed taxatie meteen aan. Neem hier contact op óf bel 023-5245 250.


Voor meer informatie verwijzen wij graag naar: