Mijn favorieten

Uitstekende resultaatgerichte aankoopbegeleiding voor uw nieuwe huis

De markt van vraag- en aanbod verandert voortdurend. Het kopen van een huis is één van de grootste uitgaves in uw leven en alleen daarom is het al verstandig om daarbij professionele hulp in te schakelen. Bij het selecteren van een woning  komt veel kijken, waardoor u in een ingewikkeld traject verzeild kunt raken. Wij begeleiden u bij het kopen van een woning van stap tot stap waardoor, voor u als niet ingewijde, deze markt inzichtelijk wordt. Kennis van de lokale markt is daarbij essentieel en als NVM-aankoopmakelaar behartigen wij de belangen voor u als kopende partij. Hierdoor is veel geld besparen, terwijl de kosten van deze begeleiding gemakkelijk terug te verdienen zijn, omdat onze aankoopcourtage resultaat afhankelijk is. Zomaar een greep uit onze werkzaamheden:  

 • Wij stellen samen met u een zoekprofiel op aan de hand van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden,
 • Wij brengen samen met u een eventuele financieringsbehoefte in kaart,  
 • Op basis van uw wensen en mogelijkheden wordt een selectie van het bestaande en komende aanbod gemaakt,  
 • Voorafgaand aan de bezichtigingen wordt er een vergelijk gemaakt met de reeds gerealiseerde transacties in die buurt, 
 • Bij gebleken interesse worden de bouwkundige kwaliteiten van de woning getoetst,
 • Door een scherpe professionele onderhandeling wordt een lagere koopsom bedongen,
 • Tijdwinst door deskundige afwikkeling van de aankoopprocedure,
 • Het onderzoeken van de gesteldheid van de woning, w.o. bestemmingsplan, kadaster en milieudienst,
 • Alle afspraken met de verkoper of diens makelaar worden schriftelijk vastgelegd,
 • Wij controleren de koopovereenkomst op haar juistheid en checken de daarin vermeldde data bijtijds,
 • Wij verlenen assistentie bij de inspectie, het opnemen van de meters en het nakomen van gemaakte afspraken voorafgaand aan de overdracht,
 • Wij begeleiden u bij de overdracht van de onroerende zaak bij de notaris en de overdracht van de sleutels, 
 • De kosten voor een aankopend makelaar kunnen veelal worden meegefinancierd.

Wij nodigen u van harte uit voor een oriënterend gesprek, waarin wij u informeren over onze scherpe resultaat afhankelijke tarieven.

Door het inschakelen van  'uw kennis in onroerend goed land', kunt u zich richten op de hoofdzaak: Het nemen van de juiste beslissing! 

vrijblijvend aankoopadvies