Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Westerhaven 20 in Medemblik 1671 CH

Westerhaven 20

1671 CH Medemblik
Vraagprijs € 1.150.000,- k.k.
Te koop

Omschrijving

Het voormalige Waterschapshuis werd gebouwd in 1799 toen het Waterschap het pand aan de overkant van de haven moest ontruimen in verband met de bouw van een Marine Instituut. Dit fraaie gebouw staat anno nu nog steeds aan de overkant van de haven. De Westerhaven is de mooiste van de drie havens in Medemblik. Het Waterschapshuis is een object dat bij uitstek geschikt is voor representatieve...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1799 Woonoppervlakte 450 m² Aantal kamers 13
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Het voormalige Waterschapshuis werd gebouwd in 1799 toen het Waterschap het pand aan de overkant van de haven moest ontruimen in verband met de bouw van een Marine Instituut. Dit fraaie gebouw staat anno nu nog steeds aan de overkant van de haven. De Westerhaven is de mooiste van de drie havens in Medemblik. Het Waterschapshuis is een object dat bij uitstek geschikt is voor representatieve doeleinden. Van Galerie tot ambts woning, van bed and breakfast tot gezinshuis. In 1990 kon de huidige eigenaar het Waterschapshuis kopen en is dit unieke pand de afgelopen twee decennia in oude luister hersteld waarbij tijdens de restauratie gehouten deuren, gemarmerde wanden, weggewerkte kasten en zelfs een compleet dienstbodenkamertje werden ontdekt.

Begane grond
Aan de Westerhaven 20 is de voorgevel van het Waterschapshuis prominent aanwezig. Via een prachtige hardstenen trap bereikt u de voordeur die aan weerszijden wordt geflankeerd door een grote lantaarn. Bij binnenkomst komt u in een vestibule met rondom hoge panelen met ruitjes van geslepen glas . Vanuit de vestibule komt u vervolgens in de grote entreehal met een vloer van antieke marmeren tegels en een plafond van moer- en kinderbalken. Het Waterschapshuis bestaat uit een voor en een achterhuis . Vanuit de entreehal kunt u zowel naar het voorhuis als het achterhuis . Indien u vanuit de entreehal naar links gaat komt u in de blauwe kamer. De vloer van deze vroegere kamer van de dijkgraaf is voorzien van een patroon in marmeren tegels (wit en bruin). De kamer bevat een originele bedsteewand in vakken van faux marbre met fijn gedetailleerde pilasters en een geschilderd wapenbord van het Waterschap. De Vier Noorderkoggen. De buitenwand is bekleed met eiken zogenaamd Wagenschot. In het midden een 18de eeuwse schouw met een ijzeren vloerplaat, marmeren pilasters en een achterwand van antieke tegels (onder meer shildpadtegels) en een gietijzeren antieke haardplaat met een voorstelling van Vrouw Justitia.

Aan de rechterkant van de hal bevindt zich de grote salon, gemoderniseerd omstreeks 1900 met gespannen zeildoek tegen het plafond en ornamenten van papier-mâché, fijn bewerkte ontluchtingsroosters . De wand tegenover de twee vensters bestaat uit kasten voorzien van deuren met ruitjes . Achter één stel deuren bevindt zich de grote Lips kluis uit 1930. Via één deur heeft men toegang tot de keuken, destijds gebruikt door het bedienend personeel. In de salon een fraaie 19de eeuwse marmeren schoorsteen. De wanden zijn voor een deel gedecoreerd met 18de eeuwse rijk geornamenteerde eiken panelen van vloer tot plafond.

Indien u vanaf de entreehal langs de Blauwe kamer doorsteekt komt u in een lange gang naar het achterhuis . Indien u halverwege links gaat, komt u in de tuinkamer. De tuinkamer heeft een raam naar de tuin en een raam aan de kant van de Koggesteeg. Aan één kant bevindt zich een authentieke houten kastenwand. De schouw heeft een 19de eeuwse toog en een ijzeren vloerplaat. De consoles onder de balken zijn versierd met in hout gesneden engelenkopjes. In de tuinkamer bevindt zich een houten wand met hierin een houten deur die toegang geeft tot het plavuizenkamertje. Deze heeft een vloer van antieke kleine plavuizen en een antieke houten betimmering grenzend aan de bedstee in de Blauwe Kamer.

Vanuit de Tuinkamer kunt u naar het ontbijtkamertje gaan. Dit knusse kamertje met zicht op de tuin pronkt m et een prachtige porseleinkast. In de wanden zijn grote voorraadkasten verborgen met - voor een deel - nog authentieke laden en lichtvensters met roedenverdeling naar beide zijden. De grote keuken heeft een enorme schouw met ontluchtingsluiken en een gietijzeren vloerplaat. De gootsteen bestaat uit een hardstenen bak daterend uit de tijd dat het huis werd gebouwd. Toen Napoleon een bezoek bracht aan het Waterschapshuis nam hij zijn eigen kok mee die in deze keuken voor hem en zijn ga ten de maaltijd heeft bereid.

Eerste Verdieping
Via de originele brede houten spiltrap die van de kelder tot de zolder doorloopt passeert men op weg naar de eerste verdieping halverwege de trap het voormalige dienstbodenkamertje met een authentieke bedstee. Op de eerste verdieping bevindt zich de Ruitenkamer die in gebruik is als bibliotheek, een logeerkamer en een kleedkamer m et badkamer.

Loopt u weer terug via de overloop van het achterhuis dan kom t u weer bij de trap. Vanaf deze trap, een paar treden hoger kom t u op de overloop van het voorhuis met kas ten m et originele gehouten deuren in de slaapkamer. Deze slaapkamer - een groot licht vertrek - heeft aan twee zijden vensters die uitzicht bieden over de haven. Ook hier kasten met gehouten deuren. Zowel vanuit de slaapkamer als vanuit de overloop komt u in een klein vertrek met twee ramen met zicht op de haven. Dit vertrek is nu gedecoreerd met voorwerpen die herinneren aan de reizen van de huidige bewoners , m aar zou kunnen dienen als boudoir, kleed- of babykamer. In het voorhuis bevindt zich ook nog een bibliotheek m et een prachtige schouw.

Tweede verdieping
De zolderverdieping van het achterhuis is bereikbaar via de overloop van het achterhuis via een separate trapopgang. De zolderruimte van het voorhuis is bereikbaar via de spiltrap die vanaf de begane grond tot en met de zolderverdieping loopt. Deze twee zolders bevinden zich over de volle lengte van het huis twee met een opdekvloer van isolatiemateriaal en een tussengoot (kilgoot) die toegankelijk is via een groot tuimelraam .

Souterrain
Via de spiltrap kunt u naar het souterrain. Het souterrain bevat een zevental droge, stahoge kelders , voor het merendeel voorzien van verwarming, verder een voormalige dienstkeuken met een antieke wand die de ruimten verbergt met aansluitingen voor was - en droogapparatuur.

Buiten
Buiten bevindt zich een voormalige ruituigloods , welke in 2009 in gebruik is genomen als Oranjerie. Via het monumentale 18de eeuwse inrijhek heeft men toegang tot de tuin en de voormalige paardenstal. (De authentieke voerbakken herinneren aan de tijd dat de Ingelanden hier hun paarden stalden). De stal biedt ruimte aan vier tot vijf auto's . Aansluitend op de stal bevindt zich een grote schuur in gebruik voor tuingereedschap en voorzien van een gootsteen met geiser. Tussen de stal en de schuur is een klein gezellig kamertje dat uitkomt op de tuin. De ruimte zou kunnen dienen als buitenkeuken. Via een ladder in de tuinschuur komt men op de grote en hoge voormalige hooizolders met aan de voorzijde deuren die zicht bieden op de haven. Deze zolders zijn momenteel niet in gebruik maar bieden tal van mogelijkheden.

Tuin
De tuin die bestaat uit een groot rechthoekige deel en opzij van de Oranjerie nog een kleine buxustuin is een ware lusthof met veel bomen, een kastanjeboom in een verhoogd grasveld, buxushagen, struiken en aan de kant van het huis een pleintje in de vorm van een ster in gele steentjes in een cirkel van oude waalstenen. De tuin is zeer beschut, stil en zonnig. Aan de achterzijde bevindt zich een prieeltje dat wordt gebruikt als theehuisje.

Voorwaarden
- Gunning voorbehouden eigenaar
- Ouderdomsclausule van toepassing
- Aanvaarding in overleg
Description houseThis former Dike-reeve office was built in 1799 when the Waterboard had to clear the building on the other side of the harbor because of the construction of a Marine Institute. This beautiful building is still on the other side of the harbor today. The Western Harbor is the most beautiful of the three ports in Medemblik. The Water House is an object that is ideally suited for representative purposes. From gallery to official residence, from bed and breakfast to a family home. In 1990 the current owner bought the Dike-reeve office and this unique property was restored over the past two decades in to its former glory when wooden doors, marble walls, concealed cabinets and even a complete maid's room were discovered.

Classification Ground floor: At the side of ‘Westerhaven' the facade of the Dike-reeve office is prominently present. Through a beautiful stone staircase you reach the front door which is flanked on either side by a large lantern. Upon entry you enter a vestibule surrounded by high panels with squares of cut glass. From the hall you then enter into the large entrance hall with a floor of antique marble tiles and a ceiling of nut- and small beams. The Water House consists of a front- and a rear house.

From the entrance hall you can enter both the front home and the rear house.

If you turn left from the entrance hall you enter the blue room. The floor of the former chamber of the dike warden has a pattern in marble tiles (white and brown). This room contains an original bed-box wall in boxes of faux marble with finely detailed pilasters and a painted weapon sign of the dike-reeve The Four Noorderkoggen. The outer wall is covered with oak called Wagenschot. In the middle an 18th century fireplace with an iron slab, marble pilasters and a rear wall of antique tiles (including turtle tiles) and an antique iron fireback with a presentation of Woman Justitia.

To the right of the hall is the large lounge, modernized in 1900 with stretched fabric on the ceiling and ornaments of papier-mâché and finely crafted vent grills. The wall opposite to the windows consists of two cabinets with doors with diamond pattern. Behind one set of doors is the large Phillips safe from 1930. Through another door you have access to the kitchen, then used by the wait staff. In the living room there is a beautiful 19th century marble chimney. The walls are partly decorated with richly ornamented 18th century oak panels from floor to ceiling.

If you pass along the Blue Room and are coming from the entrance hall you enter a long corridor to the back of the house. If you are halfway left along the corridor, you enter the garden room. The garden room has a window to the garden and a window to the side of the Koggen Lane. On one side there is an authentic wooden wardrobe. The chimney has a 19th century bar and an iron slab. The consoles under the beams are decorated with carved cherubs' heads. In the garden room there is a wooden wall containing a wooden door giving access to the tiled room. This room has a floor of small antique tiles and an antique wooden paneling adjacent to the bed-box in the Blue Room.

From the Garden Room you can go to the breakfast room. This cozy room overlooking the garden boasts a beautiful china cabinet. Integrated in the walls are large cupboards with concealed - in part - still authentic drawers and windows with panes to both sides. The large kitchen has a huge fireplace with ventilation hatches and an iron floor plate. The sink consists of a stone bowl dating from the time when the house was built. When Napoleon visited the Dike-reeve office he took his own cook who prepared a meal for him and his guests in this kitchen.First FloorVia the original wide wooden spindle staircase leading from the basement to the attic one passes, on the way to the….

First floor: halfway up the stairs, the former maid's room with an authentic bed box. On the first floor is the Glass Room which is used as a library and a guest bedroom with bathroom and dressing room. If you walk back through the corridor of the back house then you arrive back to the stairs. From this point, you take a few steps up to get to the landing of the front house provided with cabinets with original wooden doors and into the bedroom. This bedroom - a large light room - has windows on two sides offering views on the harbor. Again wooden cabinets with doors. Both the bedroom and from the hallway you enter a small room with two windows overlooking the harbor. This room is now decorated with objects that recall the journeys of the current residents, but could serve as a boudoir, dressing room or nursery. In the front house is also a library with a beautiful fireplace.

Second floor: The second floor attic of the rear house is accessible via the hallway of the rear house through a separate staircase. The attic space of the front house is accessible via the spiral staircase leading from the ground floor to the attic. These two attics are located along the full length of the house with an isolated floor of insulating material and an intermediate roof gutter which is accessible through a large pivotal window. BasementVia the spiral staircase you can go to the basement.

The basement contains seven high dry cellars, most of them are heated, and also a former service kitchen with an antique wall that hides the spaces with connections for washing and drying equipment.
Outside a former carriage hall is located, which in 2009 was put into operation as an Orangery. The 18th century monumental entrance gate gives access to the garden and the former stables. (The original mangers recall the time that the Landholders docked their horses here). The barn can accommodate four to five cars. Next to the barn is a large shed in use for garden tools which includes a sink with a water heater. Between the barn and the shed is a small cozy room that opens onto the garden. The space could serve as outdoor kitchen. A ladder in the garden shed leads to the large and high hay-lofts with front doors that offer views on the harbor. These attics are currently not in use but offer plenty of options.

The garden consists of a large rectangular part and at the side of the Orangery a small boxwood garden. It's a really lovely garden with many trees, a chestnut tree in a raised lawn, boxwood hedges, bushes and on the side of the house a little square in the form of a star in yellow stones within a circle of ancient Waal stones. The garden is very sheltered, quiet and sunny. At the rear there is a gazebo that is used as a teahouse.

Conditions
- Allowance reserved to owner
- Age Clause applies
- Acceptance through agreement
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 1.150.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Herenhuis Type woning Halfvrijstaande woning Bouwjaar 1799 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water Indeling Woonoppervlakte 450 m² Perceeloppervlakte 969 m² Externe bergruimte 200 m² Inhoud 2600 m³ Aantal kamers 13 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 2 woonlagen en een kelder Energie Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Eigendom Buitenruimte Tuin Achtertuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 425 m² (25.0 m bij 17.0 m) Ligging hoofdtuin Noord Achterom Ja Kwaliteit tuin Normaal Bergruimte Schuur / Berging Aangebouwd steen Parkeergelegenheid Garage Vrijstaand steen, voor 5 auto's Dak Soort dak Samengesteld dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Monument Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Kadastrale gegevens Gemeente Medemblik Sectie A Perceelnummer 454 Oppervlakte 246 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Medemblik Sectie A Perceelnummer 4427 Oppervlakte 723 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Westerhaven 20, 1671 CH Medemblik

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.