Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Dorpsstraat 75 in Jisp 1546 LG

Dorpsstraat 75

1546 LG Jisp
Vraagprijs € 1.595.000,- k.k.
Te koop

Omschrijving

Slechts vijfentwintig autominuten van het centrum van Amsterdam is dit uitzonderlijke woonhuis, een voormalige pastorie, met grote garage, paardenverblijf, grote tuin en 4 hectare weidegrond gelegen aan het dorpslint van Jisp. Het gevoel van landelijk wonen wordt hier in een prachtig (rijks)monumentaal woonhuis gecombineerd met de voorzieningen van een kleine dorpskern met o.a. basisschool,...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1905 Woonoppervlakte 205 m² Aantal kamers 9
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Slechts vijfentwintig autominuten van het centrum van Amsterdam is dit uitzonderlijke woonhuis, een voormalige pastorie, met grote garage, paardenverblijf, grote tuin en 4 hectare weidegrond gelegen aan het dorpslint van Jisp. Het gevoel van landelijk wonen wordt hier in een prachtig (rijks)monumentaal woonhuis gecombineerd met de voorzieningen van een kleine dorpskern met o.a. basisschool, (sport) verenigingen en restaurant. Gelegen aan open vaarwater treft u aan zowel de achterzijde als voorzijde van de woning de onbebouwde landerijen van veengebied het Wormer- en Jisperveld. Echte stilte en privacy op korte afstand van Amsterdam.

Het (rijks)monument
Voormalige Pastorie, genaamd 'Ghispesteijn', eertijds behorende bij de oudere N.H. Kerk, gelegen binnen de historische dorpskern van Jisp. De pastorie in eclectische stijl is in het laatste kwart van de negentiende eeuw gebouwd naar een ontwerp van de beroemde Purmerendse stadsarchitect Jan Mager. De teruggerooide pastorie, met voorerf en ruime achtertuin ligt schuin tegenover de kerk aan de noordzijde van de Dorpsstraat. Het geheel bestaat uit een fraai woonhuis, een prachtige fraaie formele voor- en achtertuin, een grote garage/berging en paardenverblijf en een schitterend weiland, totaal circa 4 hectare groot met een grote veldschuur met aparte opgang. Tevens is er een botenhuis aan het open vaarwater met toegang tot het Wormer- en Jisperveld. Vanzelfsprekend kunt u meerdere auto's parkeren op eigen terrein. De woning is door de huidige eigenaren in de loop van de jaren aanzienlijk gerestaureerd. Hierdoor verkeert monument en de bijgebouwen in een uitstekende staat.

Omschrijving (rijks)monument
Op een L-vormige plattegrond opgetrokken pastorie van drie bouwlagen in grijs/rood bakstenen kruisverband onder met gesmoorde oude holle pannen gedekte zadeldaken. In het metselwerk boven de begane grond een kantstenen bakstenen fries en onder de dakrand een bloklijst. Rondom een donkergroen geschilderde gepleisterde plint. Aan de achterzijde, een eenlaagse keukenaanbouw onder een met gesmoorde tuile du Nordpannen gedekt geknikt dak. De drie kopse tuitgevels zijn op vergelijkbare wijze geleed met gepleisterde hoeklisenen met afzaten, banden en dekplaten en een gepleisterd fries langs de dakrand. Boven de hoeklisenen en in de tuit op een console bevinden zich eenvoudige aedicula-achtige blokken. Binnen de lisenen is in pleister de volgende geleding aangebracht: een plint met rechthoekige spaarvelden op de begane grond, een smallere drievlaksverdeling met boven het midden een keperboog die een fries met rechthoekige spaarvelden doorbreekt. Hierboven op de verdieping een borstwering met daarboven een rechtgesloten drievlaksverdeling onder een getrapt veld met daarin een trapeziumvormig spaarveld. Aan weerszijden van deze geleding vergelijkbare pilasters als op de hoeken met dezelfde aedicula-achtige blokken. Aansluitend op de zolderverdieping twee gekoppelde vensters onder een fronton dat overgaat in de bekroning van de geveltop. De tuitgevel aan de straatzijde (Z) heeft op de begane grond en op de verdieping in alle vlakken (schuif)ramen met bovenlichten en in de borstwering de naam 'Ghispesteijn' in cursief. De tuitgevel aan de oostelijke kant heeft alleen in de middelste vlakken glas (T-ramen), in de borstwering een sierlijst als de kantstenen bakstenen lijst en reliëfcirkels in het fries. De tuitgevel aan de westelijke zijde is hetzelfde maar op de verdieping geheel blind.

De lange zijde aan de straatkant heeft op de begane grond twee paar openslaande tuindeuren met bovenlicht en op de verdieping drie T-ramen, alle gevat in een stuclijst met fronton. Rechts in de oksel een uitgebouwde ingangsportiek onder een plat dak, overkragend op gesneden consoles. De voordeur bevindt zich onder een vlakke luifel en bovenlicht. De sobere gestucte omlijsting van de voorzijde van de uitbouw sluit aan op drie hardstenen stoeptreden. In de zijkant van de uitbouw een rond vierruits raam met lekdorpel. De sobere achtergevel heeft links een keukenraam en, in de aanbouw van links naar rechts een tuindeur met bovenlicht en een groot raam met fraai uitzicht op de voortuin.
Het interieur heeft gedeeltelijk de oorspronkelijke indeling met onder andere paneeldeuren uit de bouwtijd.
In de voortuin verbindt zich een (vis)vijver.

Waardering monument
Uit het laatste kwart van de negentiende eeuw daterende voormalige pastorie bij de N.H. kerk, van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een notabelenwoning op het platteland met voor de bouwtijd en functie kenmerkende eclectische detaillering. Het pand is van belang als beeldbepalend onderdeel in de gevarieerde historische lintbebouwing van Jisp en vanwege de oorspronkelijke samenhang met de nabijgelegen kerk.

Indeling

Begane grond
Fraaie entree, met na de vestibule een riante hal, een trapkast, kelder, kast met wasmachine aansluiting, toilet, achterentree, zeer fraai ingerichte en representatieve werkkamer, sfeervolle woonkeuken met open haard (AGA) en fraaie woonkamer met open haard en openslaande deuren.

1ste Verdieping
Overloop met kast, riante en luxe badkamer met semi-inpandig breed balkon, 3 slaapkamers.

2de Verdieping
Bereikbaar met een stijlvolle wenteltrap, open zolder met een kamer.

Weidegrond
De 4 hectare weidegrond heeft 2 vrije opgangen en heeft voor drainage een authentieke houten PET molen, een ijzeren Boschman molen en een elektrische 2 jaar oude Vopo pomp. Uitstekend geschikt als paarden-/schapenwei, etc.

Uw bezichtiging meer dan waard!
Only twenty five minutes by car from the centre of Amsterdam, this exceptional residential house with a large garage, horse accommodation, large garden and 10 acres of meadow is situated by the village Jisp. The feeling of rural living is combined here in a beautiful (national) monumental residential house with the amenities of a small village core which includes primary school, (sports) clubs and restaurants. Located by open waters you will find the uncultivated lands of the peatland of Wormerveld and Jisperveld on the other side. True silence and privacy at a short distance from Amsterdam.

The (national) monument
Former Parsonage, named 'Ghispesteijn', at the time belonging to the older Dutch Reformed Church, located within the historical village Jisp. The parsonage with its eclectic style was constructed as a design of the famous Purmerend city architect Jan Mager in the final quarter of the nineteenth century. The parsonage, which has been dug up, comes with a front yard and spacious backyard and is situated diagonally opposite the church at the north side of the Dorpsstraat. The whole consists of a beautiful residential house, a beautiful pleasant formal front and backyard, a large garage/storage and horse accommodation and an amazing meadow, in total around 10 acres in size with a large field shed with separate entrance. There is also a boathouse by the open water with access to the Wormerveld and Jisperveld. Of course, you can park multiple cars on own terrain. The house went through considerable restoration over the years by the current owners. Because of this, monument and outbuildings are currently in excellent condition.

Description (national) monument
At an L-shaped ground plan, a parsonage was erected consisting of three construction layers in grey/red bricks cross braced below and covered with old hollow tiled gable roofs. In the brickwork on top of the ground floor there is a kerbstone brick frieze and below the roof’s edge a block frame. Around that, a dark green painted plastered plinth. At the back, a one-layer kitchen construction below an angled roof covered with tuile du Nord tiles. The three crosscut spout facades were similarly jointed with plastered corner pilaster strips with hood moulds, beams and cover plates and a plastered frieze by the roof’s edge. Above the corner pilaster strips and in the spout on a console there are simple aedicule-like blocks. Within the pilaster strips within plaster the following joint has been applied: a plinth with rectangular shallow recesses on the ground floor, three small shallow recesses with, at the top in the middle, a twill arch which breaks through a frieze with rectangular shallow recesses. On top of this, on the upper floor, a parapet with, on top of that, a three-way division closed off on the right below a graduated field within it a trapezium-shaped recess. On both sides of this joint, there are similar pilasters like on the corners with the same aedicule-like blocks. Adjacent to the attic floor two linked windows below a pediment which changes into the crowning of the façade top. The spout façade at the street side (Z) has on the ground floor and on the upper floor in all surfaces (sliding) windows with skylights and in the parapet the name 'Ghispesteijn' in italics. The spout façade at the eastern side only has glass in the middle surfaces (T-windows), in the parapet an ornamental frame as the side stone brick frame and embossed circles in the frieze. The spout façade at the western side is the same but completely blinded on the upper floor.

The long side on the street side has, on the ground floor, two pairs of opening garden doors with skylight and on the upper floor three T-windows, all frames in a stucco frame with a pediment. At the right in the axilla, an extended entrance portal below a flat roof, cantilevered on carved corbels. The front door is located below a flat canopy and skylight. The austere stucco frame of the front side of the extension connects to three ashlar steps. In the side of the extension there is a round four rhombus window with a horizontal fix.

The austere rear facade has on the left a kitchen window and in the added construction from left to right a garden door with skylight and a large window with beautiful view on the front yard.

The interior partially has the original layout including panelled doors from the construction period.

In the front yard there is a (fishing) pond.

Valuation monument
This former parsonage from the Dutch Reformed Church dates from the last quarter of the nineteenth century, of general importance due to its architectural and cultural historical value as a characteristic example of a notable’s home in a rural area with characteristic eclectic detailing for its construction time and function. The building is of importance as iconic component in the varied historical ribbon development of Jisp and due to the original link to the nearby church.

Layout

Ground floor
Beautiful entrance, with after the vestibule a luxurious hall, a stairs cupboard, basement, closet with washing machine connection, toilet, rear entrance, very beautifully laid out and representative office, atmospheric kitchen diner with a fireplace and a beautiful living room and opening doors.

1st floor
Landing with closet, spacious and luxurious bathroom with semi-integral wide balcony, 3 bedrooms.

2nd floor
Accessible by fixed stairs, open attic with a room.

Meadow grounds

The 10 acres meadow grounds comes with 3 free ascents and has an authentic wooden PET windmill for drainage, an iron Boschman windmill and an electric 2 year old Vopo pump. Excellently suitable as a horse/sheep meadow, etc.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 1.595.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Landhuis Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Luxe Bouwjaar 1905 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging en landelijk gelegen Indeling Woonoppervlakte 205 m² Perceeloppervlakte 39970 m² Gebouwgebonden buitenruimte 4 m² Overige inpandige ruimte 81 m² Externe bergruimte 37 m² Inhoud 890 m³ Aantal kamers 9 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 5 woonlagen en een kelder Energie Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel en open haard C.V.-Ketel Gas Combiketel, Eigendom Buitenruimte Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 900 m² (30.0 m bij 30.0 m) Ligging hoofdtuin Noordoost Achterom Ja Kwaliteit tuin Fraai aangelegd Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand hout Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van water en met vliering Parkeergelegenheid Garage Aangebouwd steen en geen garage, voor 2 auto's Voorzieningen Voorzien van elektra Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Monumentaal pand Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen TV kabel Kadastrale gegevens Gemeente JISP Sectie H Perceelnummer 1349 Oppervlakte 1740 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente JISP Sectie H Perceelnummer 1006 Oppervlakte 38230 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Dorpsstraat 75, 1546 LG Jisp

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring